Trang nhất » Tài nguyên download » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Đề thi môn Toán lớp 2
               BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUI HC KÌ I  - NĂM HỌC 2014 - 2015                                                   
                                Môn: Tiếng Việt - Lớp 2 ( Thời gian làm bài 45 phút)
 
I. Phần trắc nghiệm
Bài 1 (2đ): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Kết quả của phép tính: 16l + 28l = ….là
   A. 34l                    B. 44                       C. 44l                          D. 54
 
b) Kết quả của phép tính: 35dm - 17dm =  ….là:
     A. 18 dm                 B. 8 dm              C. 28 dm                D. 52dm
 
c) Một ngày có:
      A. 6 giờ             B. 12 giờ                         C. 24                   D. 24 giờ
 
d) Thứ năm tuần này là ngày 3 tháng 10, thứ năm tuần sau sẽ là ngày:
       A. 8                  B. 9                 C. 10                     D. 11
 
II. Phần tự luận
Bài 1 (2 đ): Đặt tính rồi tính
     64 + 36                         9 + 67             81 – 28                57 - 36
    ………..                         ………           ………                 ………
   ………..                         ……….           ………                 ………
   ………..                         ……….          ………..               ……….  
Bài 2 ( 1đ): Tìm x        
             x   +  18  = 27                                    x   - 18  =  27
              
 
                                   
Bài 3 ( 2 đ): Tính
            9 kg + 8 kg - 6kg  =                           18 l + 10 l  +  5 l  =
           36 giờ + 12 giờ  =                                 65 dm – 43 dm  =
Bài 4 (2.5 đ)
 Lớp 2A có 28 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh.  Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5 ( 1đ) Số?
  
  a) 72 +          =   72                    b)  85  -         = 85
 
                                                                         Người ra đề
                                                                                  Nguyễn Thị Hà
 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
 
PHẦN 1 : (2 đ)
  Khoanh tròn vào chữ đặt  trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm
           a. C            b. A               c. D               d. C          
 
  PHẦN 2 :
Bài 1 :  (2 đ)
    Đặt tính và tính đúng mỗi bài : 0, 5 điểm
   ( Đặt tính sai , kết quả sai :  không tính điểm )
 
Bài 2 ( 1đ):  Tìm x: (Mỗi câu đúng  đạt 0.5 điểm)
                X + 18 = 27                                       x – 18  = 27
                        x   =  27  - 18                                    x   =  27 + 18
                        x   =   9                                           x   =    45
Bài 3 ( 2 đ) Tính đúng mỗi dãy tính: 0, 5 điểm
            9 kg + 8 kg - 6kg  =  11 kg                   18 l + 10 l  +  5 l  = 33 l
           36 giờ + 12 giờ  =   48 giờ                       65 dm – 43 dm  = 22dm
 
 
Bài 4 ( 2đ)
Bài giải
Số học sinh cả hai lớp là:               (0,5đ)
28  +  25  =  53  ( học sinh )    (1 đ)
                Đáp số : 53 học sinh  (0,5đ)
Phép tính đúng nhưng kết quả Sai hoặc không ghi tên đơn vị : trừ 0,5 đ
Ghi sai hoặc không ghi đáp số : trừ 0,5 đ
Chú ý: Nếu học sinh đặt lời giải sai thì không cho điểm phép tính phần đó. Học sinh có thể làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
 
 Bài 5: (1đ) HS nêu điền đúng chữ số 0 ở mỗi câu đạt 0,5 đ
       
 
 
 
                                                                            GVCN:
                                                                        Nguyễn Thị Hà
 

Thông tin chi tiết
Tên file:
Đề thi môn Toán lớp 2
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Thị Thanh Hà
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài nguyên download » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Gửi lên:
30/11/2015 10:15
Cập nhật:
30/11/2015 10:15
Người gửi:
ththachdien
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
41.50 KB
Đã xem:
172
Đã tải về:
3
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Trường Tiểu học Thạch Điền - Thạch Hà - Hà Tĩnh:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File