Kết quả Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 năm học 2015 của Trường Tiểu học Thạch Điền

Kết quả Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 năm học 2015 của Trường Tiểu học Thạch Điền

Số kí hiệu Số: 121 /BC-UBND
Ngày ban hành 12/09/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành UBND Xã
Người ký Khác

Nội dung

UBND XÃ THẠCH ĐIỀN
BAN CHỈ ĐẠO PCGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 121 /BC-UBND                Thạch Điền,  ngày  12  tháng 9  năm 2015
 
 
 BÁO CÁO
Kết quả Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2
Năm 2015

 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm chung
 Thạch Điền là một xã miền núi thuộc vùng Tây Nam của huyện Thạch Hà với tổng diện tích đất tự nhiên là 2596,16 ha; diện tích canh tác: 365 ha. Tổng số hộ: 1370 hộ, với: 6409 nhân khẩu. Trong đó có 528 hộ gồm 2460 người theo đạo Thiên chúa giáo, có 131 hộ nghèo,  188 hộ cận nghèo; có 3 thôn được hưởng chế độ 135.
Là một xã miền núi khó khăn với số hộ nghèo và cận nghèo cao, số hộ dân theo đạo Thiên chúa giáo nhiều, tuy nhiên tình hình an ninh - chính trị trong xã luôn ổn định; đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng được nâng lên.
2. Thuận lợi
Thạch Điền là một xã có truyền thống hiếu học; Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phụ huynh đã thực sự quan tâm đến giáo dục, luôn xác định làm tốt công tác phổ cập giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược lâu dài, tạo tiền đề nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đảng uỷ, HĐND, UBND xã đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết về giáo dục; tạo mọi điều kiện thuận lợi phục vụ cho công tác phổ cập. 
          Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu, nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục hàng năm đều được nâng lên, vì thế  cơ sở vật chất mấy năm gần đây của các trường học đã được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu cơ bản cho việc dạy và học- nhất là dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh.
          Đội ngũ các thầy cô giáo có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy và công tác khác, có lòng nhiệt tình và say mê với công việc của trường, có phẩm chất đạo đức tốt, đa số có năng lực chuyên môn. Nhiều giáo viên đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhiều năm, có kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh, tận tâm với nghề.
3. Khó khăn 
Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, một số trồng rừng. Số hộ kinh doanh buôn bán rất ít và cũng chỉ là nhỏ lẻ.
          Địa bàn dân cư rộng, số lượng dân cư theo đạo thiên chúa chiếm 38,3%, một số gia đình đông con, nhiều gia đình bố mẹ đi làm ăn xa gửi con cho ông bà nên việc quan tâm cũng như đầu tư cho việc học tập của con em có nhiều hạn chế.
          Trang thiết bị dạy học chưa thật sự hiện đại so với yêu cầu hiện nay.
II. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo
Ban chỉ đạo PCGD tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND đưa công tác  PCGD vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Nghị quyết HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016; UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCGD.
Mặt khác, hằng năm, BGH nhà trường tham mưu có hiệu quả cho UBND xã, UBND xã tham mưu với cấp trên trong việc xây dựng cơ sở vật chất các trường học để đảm bảo đủ các hạng mục cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2, giữ vững PCGDTHĐĐT mức độ 2:
- Tờ trình số 15/TTr-TĐ ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc mua sắm, tu sửa, nâng cấp thư viện Tiên tiên tiến thành Thư viện thân thiện.
- Biên bản số 28/BB-TĐ ngày 10 tháng 8 năm 2014 Biên bản khảo sát tình hình cơ sở vật chất Trường Tiểu học đầu năm học 2014 - 2015. 
- Tờ trình số 102/TTr - UBND ngày 11tháng 11 năm 2014 về việc thẩm định, xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà học đa chức năng (nhà GD thể chất) Trường Tiểu học Thạch Điền.
- Báo cáo số 21/BC-THTĐ ngày 11 tháng 5 năm 2015 Báo cáo thực tế cơ sở vật chất của Trường Tiểu học năm học 2014 - 2015
- Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc thẩm định, xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà hành chính quản trị Trường Tiểu học Thạch Điền.
Nhờ làm tốt công tác tham mưu nên đến nay cơ bản các trường có điều kiện khá tốt cho việc tổ chức dạy học, Trường Tiểu học đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2.
Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, các thôn xóm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhờ vậy công tác giáo dục đã thực sự là nhệm vụ chung của toàn xã hội, chất lượng giáo dục ngày càng cao.
Ban chỉ đạo PCGD đã tham mưu với địa phương về công tác xã hội hóa giáo dục nhằm củng cố nâng cao cơ sở vật chất các trường học......
Ban chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện công tác PCGD; huy động các tổ chức, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để đảm bảo hoàn thành PCGD. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác phối hợp điều tra, huy động trẻ ở các độ tuổi đến trường, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, phấn đấu giữ vững các tiêu chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2.
2. Công tác tuyên truyền
Ban chỉ đạo đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, Ban văn hóa xã, các thôn xóm thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác PCGD đến tận mỗi người dân để nhân dân hiểu lợi ích của công tác PCGD, biết và tham gia tích cực vào từng khâu của công tác PCGD đặc biệt là PCGDTHĐĐT; phát qua loa truyền thanh nội dung các cuộc họp Đảng, Hội đồng nhân dân xã, công tác huy động xã hội hóa... để người dân hiểu và thực hiện.
Đầu năm học, Ban chỉ đạo PCGD đã phối hợp với Ban văn hóa xã tổ chức tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường bằng các hình thức treo băng cờ, khẩu hiệu, tuyên truyền trên loa phát thanh của xã. Phân công giáo viên xuống các thôn xóm để tuyên truyền vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp.
          Phối hợp với Ban mặt trận, Ban chỉ huy các thôn, Hội Liên hiệp phụ nữ kết hợp trong các cuộc họp thôn, họp chi hội phụ nữ tuyên truyền đến tận người dân việc chăm lo cho sức khỏe cho trẻ, chuẩn bị cho trẻ các điều kiện để học tập, đảm bảo an toàn khi đi học, chăm lo công tác giáo dục trẻ ở nhà, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, ngăn chặn các hành vi bạo lực, tình trạng chơi game...
3. Công tác xã hội hóa giáo dục và phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể
Phối hợp Ban văn hóa xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về một số nội dung công tác phổ cập giáo dục, công tác giáo dục có liên quan, cần sự phối hợp của phụ huynh học sinh, công tác huy động, vận động trẻ đến trường...
Thường xuyên phối hợp với BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền trong các cuộc họp Hội phụ nữ công tác giáo dục trẻ ở mọi lúc mọi nơi; huy động trẻ vào lớp 1 đúng độ tuổi, trẻ khuyết tật học hòa nhập, không để con em bỏ học giữa chừng; chăm sóc sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống cho con em; đảm bảo an toàn cho con em khi đến trường, ngăn chặn những hành vi không tốt của trẻ như chơi game, bạo lực...
Đã phối hợp Đoàn Thanh niên xây dựng chương trình kế hoạch cho Đội, Sao nhi đồng sinh hoạt hè tại địa phương; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho các em; tuyên truyền giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động giáo dục ở địa phương...
Đã phối hợp với Hội Khuyến học, các tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tạo điều kiện để các em được đến trường và yên tâm học tập. Trong năm 2015, Hội khuyến học đã hỗ trợ 2 400 000 đồng tặng cho 5 em học sinh khuyết tật và 7 em học sinh khó khăn vươn lên học giỏi; Công ty Bảo hiểm AIA tặng cho 5 em học sinh vượt khó học giỏi 5 suất quà trị giá 1 000 000 đồng; Huyện đoàn Thạch Hà tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh giỏi nhân dịp Tết Trung thu; Công ty may mặc Hoàng Anh tặng 20 bộ quần áo đồng phục cho 20 học sinh đặc biệt khó khăn.
Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, Trạm Y tế xã để chăm sóc sức khỏe cho học sinh, tổ chức khám bệnh theo định kỳ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bán trú.
4. Công tác huy động và duy trì sĩ số
Thực hiện tốt công tác điều tra, huy động học sinh vào lớp 1 bằng việc phối hợp giữa Trường tiểu học và trường mầm non, Ban văn hóa để thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới tận từng gia đình có con em trong độ tuổi vào lớp 1. Trường Tiểu học nắm bắt số liệu, tổ chức tuyển sinh; liên hệ với các trường nơi có học sinh của Thạch Điền đến học để nắm bắt chính xác số trẻ trong độ tuổi học ở nơi khác Năm 2015 đã huy động 81/81 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, đạt 100% ;  Động viên 2/2 trẻ khuyết tật vào học hòa nhập.
Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục để tạo lòng tin trong cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân và phụ huynh học sinh. Tham mưu cho UBND, các tổ chức đoàn thể cấp xã; các tổ chức, cá nhân để huy động các nguồn lực giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo 100% học sinh có đủ các điều kiện để học tập, không để học sinh bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn. Động viên, giúp đỡ những học sinh có khó khăn trong học tập vươn lên hoàn thành chương trình nhằm đảm bảo đến cuối năm học 100% học sinh đủ điều kiện để được học lên lớp trên.
5. Công tác đội ngũ:
Tham mưu cho Phòng GD-ĐT bố trí đủ giáo viên, nhân viên theo quy định, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong trường hợp lý phù hợp năng lực, sở trường phát huy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác.
Tăng cường kỉ cương, nền nếp, tuyệt đối không để xẩy ra các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo trong nhà trường.
Động viên giáo viên tham gia các lớp học bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, có 100% giáo viên tiểu học có trình độ trên chuẩn, có 19 cán bộ giáo viên có trình độ sơ cấp chính trị, 1 cán bộ quản lý đã tốt nghiệp và 1 cán bộ quản lý đang theo học lớp trung cấp chính trị.
Trong năm, đã tổ chức được 12 lượt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục với các nội dung: ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; dạy học CGD - mỗi mẫu mới tổ chức chuyên đề 1 lần; dạy học khoa học,TNXH theo phương pháp "Bàn tay nặn bột", dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch; chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học: lấy học sinh làm trung tâm; chuyên đề Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh; chuyên đề tổ chức HĐNGLL.
Tổ chức thao giảng - mỗi giáo viên 2 tiết/học kỳ; BGH và tổ trưởng thăm lớp dự giờ góp ý tư vấn cho giáo viên sau mỗi tiết dạy.
Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng đổi mới: đánh giá chất lượng học tập của học sinh để đánh giá chất lượng dạy của giáo viên.
Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ và có hiệu quả các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Sao Nhi đồng - Đội Thiếu niên, công tác y tế trường học, công tác phòng cháy chữa cháy; tập huấn giáo dục bảo vệ tài nguyên - môi trường…
Xây dựng và tổ chức công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại các tổ chuyên môn, tại trường. Khuyến khích đội ngũ tham gia bồi dưỡng kiến thức về Tin học, Ngoại ngữ, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Phát huy vai trò của tổ trưởng các tổ chuyên môn trong tổ chức các chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn.
Đánh giá cuối năm học 2014 - 2015 theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, có 9 giáo viên được xếp Xuất sắc, 15 giáo viên xếp loại Khá, không có Trung bình, yếu kém. Xếp loại thi đua cuối năm, có 4 CBGV đạt CSTĐCS, có 19 CBGV đạt LĐTT cấp huyện.
6. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục
Trường tổ chức học 2 buổi/ngày, theo công văn hướng dẫn 1161/SGDĐT, dành một buổi vào chiều thứ tư hàng tuần để tổ chức hội họp, sinh hoạt tổ chuyên môn...
            Chương trình học buổi thứ 2 trường đã tổ chức dạy phân hóa theo nhóm đối tượng học sinh theo từng khối lớp. Giáo viên đã có chú ý lựa chọn kiến thức bồi dưỡng thêm đối với học sinh khá giỏi, đồng thời học sinh trung bình và yếu được giáo viên quan tâm kèm cặp giúp đỡ kịp thời; tổ chức cho học sinh được thường xuyên đọc sách ở thư viện, bồi dưỡng năng khiếu cho các em.
            Hàng tuần tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, mỗi tháng tổ chức 1 hoạt động chung theo các chủ đề của tháng nhằm giáo dục kỹ năng sống cho các em như: thi văn nghệ Hát mừng Thầy cô (20/11), tổ chức chương trình Nắng sân trường, chương trình Theo bước chân Anh (22/12), tổ chức trò chơi dân gian (26/3); kể chuyện Bác Hồ (tháng 5)...
            Học sinh các lớp 3,4,5 được học tiếng Anh theo chương trình 4 tiết/tuần; tổ chức cho các em được tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, giao lưu olimpic tiếng Anh để nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Học sinh có năng khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật được bồi dưỡng thêm nên các em có điều kiện để  phát triển thêm các môn năng khiếu.
Phong trào giải toán tuổi thơ của nhà trường diễn ra khá tốt. Số học sinh tham gia giải toán tuổi thơ ngày càng tăng. Một số học sinh khá nhạy bén trước các dạng Toán. Trong năm, có 13 lượt cá nhân và tập thể học sinh được đăng khen trên các số báo Toán Tuổi thơ. Riêng số báo Toán Tuổi thơ 179 có 7 lượt học sinh Trường Tiểu học Thạch Điền được đăng khen.
Chất lượng đại trà cuối năm học có 401/401 học sinh xếp loại Hoàn thành môn học và hoạt động giáo dục, 401/401 em có Năng lực và Phẩm chất đạo đức xếp Đạt, tỉ lệ 100%
7. Đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học và các hoạt động phổ cập
          Nhà trường đã tích cực tham mưu với địa phương, Hội CMHS, huy động các tổ chức cá nhân đầu tư tiếp tục củng cố, bổ sung các hạng mục CSVC, TBDH. Cụ thể:
- Xây dựng cảnh quan, khuôn viên: xây dựng bồn hoa, trồng cây cảnh, cây bóng mát: 20 triệu đồng
- Xây dựng phòng học, phòng chức năng: xây dựng 1 phòng GD thể chất, 1 phòng ăn, 1 phòng ngủ cho học sinh với tổng số tiền 403 881 000 đồng
- Mua sắm trang thiết bị, tài liệu phục vụ dạy học: Mua 1 máy in, 4 máy vi tính, 1 ti vi, 1 thiết bị không dây ở phòng ngoại ngữ, 1 số sách, tài liệu, đồ dùng phục vụ cho dạy học với tổng số tiền: 119 270 000 đồng.
- Kinh phí chi cho công tác PCGDTHĐĐT mức độ 2: tiền giấy bút, in ấn làm hồ sơ, kiểm tra... 5 600 000 đồng
- Chế độ chính sách cho công tác PCGDTHĐĐT mức độ 2: 3000 000 đồng
          Hiện nay dự án xây dựng mới khối nhà hành chính quản trị đã được phê duyệt với tổng trị giá công trình xây dựng là 4.471.000.000đ, với đầy đủ các phòng làm việc của BGH, phòng họp, văn phòng, phòng giáo viên, khu nhà vệ sinh giáo viên…
 III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Kết quả cụ thể
a) Học sinh:
- Tổng số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1: 81/81 em; đạt tỷ lệ 100%.
- Số trẻ em 11 tuổi trên địa bàn HTCTTH: 83/85 em, tỉ lệ 97,6% (2 em còn lại đang học tiểu học)
- Tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày: 100%
Đánh giá tiêu chuẩn 1: Đạt
b) Giáo viên:
- Tổng số lớp: 14; Tổng số giáo viên 23; tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,64.
- Số GV đạt trình độ chuẩn: 23/23     Tỉ lệ: 100%
- Số GV đạt trình độ trên chuẩn: 23/23     Tỉ lệ: 100%
- Có đủ giáo viên chuyên trách, cụ thể: Mĩ thuật: 1, Ngoại ngữ 1, Âm nhạc: 1, Thể dục: 1,  Tin học: 1 (hợp đồng)
Đánh giá tiêu chuẩn 2: Đạt
c) Cơ sở vật chất
- Mạng lưới trường, lớp: Trường nằm ở khu vực trung tâm của xã, giao thông thuận tiện; hệ thống khối phòng học, phòng phục vụ học tập, phòng hành chính, sinh hoạt được sắp xếp, bố trí hợp lý, thuận tiện trong việc tổ chức các hoạt động.
- Tỉ lệ số phòng học/lớp: 14 phòng/14 lớp, chất lượng phòng học tốt
- Các phòng chức năng: Có đầy đủ các phòng chức năng theo quy định, chất lượng các phòng cơ bản tốt.
Cụ thể thống kê số phòng như sau:
Phòng học VP, phòng BGH Phòng chức năng
Số lớp Số phòng Tỉ lệ VP HT PHT T V T B Â N MT Tin NN Đội Y tế HTHSKT Bảo vệ
14 14 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Thiết bị dạy học: Đầy đủ, chất lượng tốt, đảm bảo cho việc dạy học 2 buổi/ngày.
- Sân chơi, sân tập: Trường có đầy đủ hệ thống sân chơi sân tập đảm bảo đủ diện tích, bố trí hợp lý. Tổng diện tích sân chơi: 3013m2, sân tập: 1357m2.
- Trường có hệ thống mương thoát nước đảm bảo sân chơi bãi tập luôn được sạch sẽ, có hệ thống cây xanh mát mẻ, có tường rào xây đảm bảo an toàn cho học sinh được học tập và vui chơi; không có hàng quán xây dựng trong khu vực trường.
- Nguồn nước và công trình vệ sinh: Nguồn nước chủ yếu là nước máy, giếng khoan, đảm bảo vệ sinh và đủ phục vụ cho sinh hoạt. Công trình vệ sinh đầy đủ, đúng chuẩn, có khu vệ sinh riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho nam và nữ; có nhà đẻ xe cho giáo viên và học sinh.
Đánh giá tiêu chuẩn 3: Đạt
2. Đánh giá chung:
Công tác PCGD là 1 nhiệm vụ quan trọng, Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Thạch Điền đã luôn coi trọng và quan tâm đầu tư đúng mức, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc phối hợp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.
Căn cứ vào các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi , xã Thạch Điền đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, năm 2015.
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, để các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của giáo dục nói chung, công tác PCGD nói riêng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, sự vào cuộc quyết liệt UBND xã đối với công tác giáo dục là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của công tác phổ cập giáo dục.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Trong chỉ đạo phải tập trung dứt điểm những việc trọng tâm và có thái độ cương quyết, luôn lấy chất lượng làm đầu, có đầu tư thích đáng cho giáo dục, nhất là ưu tiên xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học.
- Huy động tất cả cán bộ giáo viên tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục.
- Vận dụng linh hoạt các phương pháp hình thức tổ chức để nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, tổ chức các tiết dạy thao giảng, dạy mẫu để giáo viên đúc rút kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.
- Ban chỉ đạo định kỳ hàng tháng, quý có họp để rút kinh nghiệm, thống nhất các tiêu chí cần đạt và biện pháp thực hiện.
- Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò tích cực của Hội khuyến học và các lực lượng xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
         VI. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PCGDTHĐĐT MỨC ĐỘ 2 TRONG THỜI GIAN TỚI
          1. Mục tiêu:
          a) Mục tiêu chung: Tập trung mọi nguồn lực, củng cố, bổ sung các hạng mục cơ sở vật chất; bồi dưỡng đội ngũ; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học để giữ vững các tiêu chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2.
b) Mục tiêu cụ thể:
Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí về PCGDTH-ĐĐT mức độ 2. Phấn đấu đạt các nội dung:
- Tỉ lệ học sinh học đúng độ tuổi: 98%;
- Tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%;
- Tỉ lệ trẻ 11 tuổi HTCTTH: 98%
- 100% học sinh học 2 buổi/ ngày
- 100% học sinh lớp 3,4,5 được học tiếng Anh 4 tiết/tuần
- Huy động 100% trẻ khuyết tật trên địa bàn (trừ trẻ khuyết tật không đi lại được) học hoà nhập tại trường.
- Đảm bảo tỉ lệ giáo viên 1,5 trở lên. Có đủ giáo viên dạy các môn chuyên trách.
          2 . Những nhiệm vụ trọng tâm        
          2. 1. Huy động và duy trì sĩ số
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra. Phối hợp với trường mầm non để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt số liệu, tổ chức tuyển sinh; liên hệ với các trường nơi có học sinh của Thạch Điền đến học để nắm bắt chính xác số trẻ trong độ tuổi học ở nơi khác nhằm đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Động viên các cháu khuyết tật đến học hòa nhập.
- Thường xuyên thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục để tạo lòng tin trong cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Tham mưu cho UBND, các tổ chức đoàn thể cấp xã; các tổ chức, cá nhân để huy động các nguồn lực giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo 100% học sinh có đủ các điều kiện để học tập. Động viên, giúp đỡ những học sinh có khó khăn trong học tập vươn lên hoàn thành chương trình nhằm đảm bảo đến cuối năm học 100% học sinh đủ điều kiện để được học lên lớp trên.
2.2. Tham mưu để đảm bảo đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng đáp ứng yêu cầu
- Tham mưu cho Phòng GD-ĐT bố trí đủ giáo viên, nhân viên theo quy định, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục: Tham mưu để có giáo viên dạy tin học biên chế.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong trường hợp lý phù hợp năng lực, sở trường phát huy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác.
- Tăng cường kỉ cương, nền nếp, tuyệt đối không để xẩy ra các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo trong nhà trường.
2.3. Thường xuyên rà soát CSVC, TBDH để có kế hoạch bổ sung, tu bổ đáp ứng yêu cầu
Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân mua sắm, tự làm đồ dùng và trang thiết bị dạy học, trang trí lớp học.
Tham mưu UBND xã kết hợp tranh thủ sự đầu tư của các cấp các ngành để xúc tiến xây dựng khu nhà hiệu bộ, khu nhà vệ sinh khép kín của giáo viên; mua sắm thêm một số trang thiết bị như máy tính, thay thế bàn ghế học sinh, giáo viên...
2.4. Phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục
- Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ giáo viên, nhân viên các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của Ngành.
          - Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung vào hoạt động của người học, vào việc giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học, thảo luận về vấn đề dạy học buổi 2, đổi mới cách đánh giá học sinh tiểu học...  Thực hiện có hiệu quả vai trò của tổ chuyên môn trong việc bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học.
          - Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kĩ năng sư phạm thông qua hoạt động tích luỹ chuyên môn, việc tổ chức các hội thảo, hội giảng...
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 của xã Thạch Điền thời điểm tháng 9 năm 2015./.
                                                                                                                                                                  TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD 
Nơi nhận:                                                                                            TRƯỞNG BAN
- BCĐ PCGD  huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- BCĐ PCGD xã;                                                                   
- Lưu: VT,BCĐ.
 
 
                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH UBND                                                                                                     
                                                                                                                                                                          Nguyễn Bá Thường

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
  Tin tức 24h
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay360
  • Tháng hiện tại18,668
  • Tổng lượt truy cập433,858
ALBUMS ẢNH
VIDEO SỰ KIỆN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây