Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Tiểu học Thạch Ngọc 1957 – 2017 (Tức trường Cu Cu)

ỦY BAN NHÂN
XÃ THẠCH NGỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ THẢO:                               
KẾ HOẠCH
          Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Tiểu học Thạch Ngọc
                                     1957 – 2017 (Tức trường Cu Cu)
A.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
I. Mục đích.
        1. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Tiểu học Thạch Ngọc (Tức trường Cu Cu ngày xưa) nhằm mục đích tổng kết, đánh giá, ghi nhận và tôn vinh những thành tích của các thế hệ Thầy, trò; những truyền thống vẽ vang của nhà trường qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.
        2, Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là dịp để giáo dục truyền thống hiếu học của các thế hệ con em, học sinh Thạch Ngọc qua các thời kỳ, tạo thêm niềm tự hào, tin yêu về quê hương qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp trồng người của nhà trường.
          2. Là dịp để tạo cơ hội điều kiện cho các thế hệ thầy, trò đang công tác, học tập, làm ăn, sinh sống trên mọi miền tổ quốc về thăm lại trường cũ để giao lưu gặp mặt nhằm tăng cường sự kết nối, đoàn kết gắn bó, tình cảm của các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.
          3. Nhân tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng tốt mối quan hệ, gắn kết của nhà trường với Cấp ủy – chính quyền, nhân dân và các thế hệ giáo viên, học sinh qua các thời kỳ đã học tập, rèn luyện, trưởng thành từ mái trường Cu Cu thân yêu qua đó làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục kêu gọi sự đóng góp bằng tinh thần và vật chất để tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các hạng mục CSVC, trang thiết bị dạy học góp phần gúp nhà trường dạy tốt, học tốt tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
          II, Yêu cầu.
          1. Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả mang tính giáo dục cao; Tạo không khí ngày hội của nhà trường phải có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ thầy, trò, để lại ấn tượng tốt đẹp và niềm tin đối với nhân dân và bạn bè gần xa.
          2. tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo, giao lưu gặp mặt, họp hội đồng hương Thạch Ngọc trên mọi vùng, miền trong cả nước nhằm huy động được đông đảo các thế hệ Thầy, trò qua các thế hệ hướng về Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường và về trường dự lễ.
          3. Ủy ban nhân dân xã, Ban giám hiệu nhà trường lập tờ trình báo cáo UBND huyện, Phòng giáo dục – Đào tạo về chủ trương để được tư vấn, giúp đỡ, quan tâm chỉ đạo.
          4. Tranh thủ sự tư vấn, cung cấp thông tin của cán bộ, giáo viên, học sinh qua các thời kỳ để xây dựng Kỷ yếu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, đồng thời thực hiện tốt công tác xã hội hóa, vận động nguồn lực phục vụ lễ kỷ niệm.
                                       B. KẾ HOẠCH, NỘI DUNG
          I. Kế hoạch, thời gian, công tác chuẩn bị.
          1. Kế hoạch, thời gian.
          - Tháng 12/2016 Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã; Ban giám hiệu trường Tiểu học học họp thống nhất chủ trương tổ chức kỹ niệm 60 năm thành lập trường.
          - Tháng  từ 05 – 10/1/2017 Thành lập Ban chỉ đạo cấp xã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.
          - Từ ngày 10 – 15/1/2017 Thành lập Ban tổ chức kỷ niệm.   
          - Từ 06 – 08/2/2017 Họp BCH Đảng ủy, Họp cán bộ cốt cán cấp xã, cấp thôn, BGH nhà trường triển khai chủ trương,
          - Từ 15 – 20/2/2017 UBND, BGH nhà trường xã làm tờ trình gữi UBND huyện Thạch Hà và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện xin chủ trương tổ chức lễ.
          - Từ ngày 20 đến 24/2/2017 thành lập các Tiểu ban chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công. (BGH nhà trường chủ trì, phối hợp với các ban, nghành cấp xã) gồm:
          + Tiểu ban thông tin tuyên truyền, vận động, liên lạc.      
          + Tiểu ban biên tập kỷ yếu
          + Tiểu ban xây dựng phòng truyền thống.
          + Tiểu ban văn nghệ - thể thao; trang trí khánh tiết.
          + Tiểu ban CSVC – tài chính.
          + Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự.
          - Từ ngày 26/2/2017 đến 30/4/2017, phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ cấp xã cùng BGH nhà trường tổ chức gặp mặt con em xa quê ở các vùng miền trên cả nước (Sẽ có phân công các đoàn cụ thể)
          - Trong tháng 3/2017 lãnh đạo xã sẽ tổ chức buổi gặp măt tọa đàm với lãnh đạo địa phương, các thầy cô nguyên là hiệu trưởng, hiệu phó qua các thời kỳ, con em Thạch Ngọc hiện đang công tác trong tỉnh Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà để xin ý kiến đóng góp và giúp đỡ nhà trường trong công tác sưu tầm dữ liệu để xây dựng kỷ yếu của nhà trường và thống nhất ngày tháng tổ chức Lễ kỷ niệm.
          - Từ tháng 3 – tháng 8/2017 tổ chức nâng cấp tu sữa một số hạng mục CSVC và kêu gọi nguồn hổ trợ đầu tư xây dựng nhà tập đa năng của nhà trường.
          - Từ ngày 01 đến 05/9/2017 chuẩn bị khai giảng năm học mới gắn với việc tập duyệt chương trình tổ chức lễ kỷ niệm (BGH nhà trường chuẩn bị và chủ trì)
          - Từ ngày 10/9 đến 10/11/2017: kiểm tra, rà soát, duyệt thử chương trình Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.
          - Tổ chức lễ kỷ niệm dự định vào ngày 19 tháng 11 năm 2017 (Chủ nhật) tại trường Tiểu học Thạch Ngọc.
          2. Nội dung tổ chức lễ kỷ niệm.
          a. khách mời:
         - Cấp Tỉnh: Lãnh đạo sở GDDT, Tỉnh đoàn,  Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức. Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.
        - Cấp Huyện: Huyện ủy, HĐND, UBND, Phòng GDDT huyện;
        - Nguyên trưởng phòng GDĐT huyện qua các thời kỳ
        - Lãnh đạo các xã: gồm các xã trong cụm Bắc Hà.
        - Nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ.
        - Cựu cán bộ, giáo viên đã từng công tác tại trường Tiểu học Thạch Ngọc (Trường Cu Cu)
        - Cựu học sinh nhà trường qua các thời kỳ.
        - Các mạnh thường quân, nhà tài trợ, Doanh nghiệp.
        - Cấp xã: BTV Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã và toàn bộ cán bộ công chức xã, BGH trường THCS Ngọc Sơn, Mầm Non Thạch Ngọc và BGH các trường Cụm Thanh.
        - Trường Tiểu học Thạch Ngọc: Tất cả cán bộ, giáo viên nhà trường và toàn bộ học sinh đang học tập tại nhà trường.
        - Ban đại diện cha mẹ học sinh. Toàn bộ thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh và chi hội trưởng các lớp.
          b. Nội dung tổ chức.
         - Nội dung tổ chức (có chương trình riêng)
         - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Website của trường Tiểu học.
         - Hoàn thành công tác cải tạo cảnh quan nhà trường, cải tạo, nâng cấp, tu sữa phòng học đạt chuẩn và tạo cảnh quan ngôi trường xanh, sạch, đẹp.
         - Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục toàn diện học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.
         - Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm.
         - Thư cảm ơn.
         - Tiếp tục đăng tải bài viết của giáo viên sau lễ kỷ niệm.
          c. Thời gian, địa điểm.
         - Thời gian: vào ngày 19 tháng 11 năm 2017.
         - Địa điểm: Tại trường Tiểu học Thạch Ngọc
                               C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Họp  Ban chỉ đạo cấp xã:  tháng 2/2017 bàn, thống nhất chủ trương, phân công lãnh đạo phối hợp với BGH nhà trường triển khai các công việc.
          2. Họp ban tổ chức  lễ kỷ niệm: Trước 23/2/2017
          3. Làm tờ trình báo cáo UBND huyện, Phòng GDĐT: tháng 3/2017
          4. Họp phân công nhiệm vụ thành viên các tiểu ban.
          5. Tổ chức gặp mặt tọa đàm các đồng chí lãnh đạo và con em Thạch Ngọc đang công tác tại Hà Tỉnh: Tháng 3/2017
          6. Tổ chức gặp mặt, tọa đàm, tuyên truyền vận động con em xa quê: từ tháng 2 đến tháng 7/2017.
          7. Kiểm tra rà soát lại tất cả các hạng mục CSVC trường học và công tác chỉnh trang khuôn viên nhà trường: Tháng 5/2017.
          8. Triển khai kêu gọi các nhà tài trợ kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm: Từ tháng 2 đến tháng 11/2017
          9. Họp các Đ/c nguyên lãnh đạo xã, Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường qua các thời kỳ bổ sung tài liệu, dữ liệu để xây dựng kỷ yếu về nhà trường.
          10. Hoàn thành kỷ yếu và in ấn:  Tháng 10/2017.
          11. Triển khai tập đồng diễn chào mừng lễ kỷ niệm: Tháng 9/2017
          12. Kiểm tra, rà soát lại tất cả các nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.
          13. Tổ chức lễ kỷ niệm: Tháng 11/2017
           Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có nội dung phát sinh căn cứ nhiệm vụ cụ thể của từng tiểu ban và các thành viên được phân công, phụ trách  BCĐ, BTC sẽ điều chỉnh, bổ sung hợp lý,
                                 D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
          1. Đối với phòng GD ĐT huyện:
          - Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm.
          - Chỉ đạo các phòng, ban liên quan giúp đỡ nhà trường, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ, giúp đỡ xã nâng cấp bổ sung CSVC trường học để trường khang trang, sạch đẹp.
          - Vận động, tổ chức , cá nhân ủng hộ nhà trường.
          2. Đối với Ủy ban nhân dân Huyện Thạch Hà.
          - Đồng ý chủ trương và hướng dẫn chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm.
          - Chỉ đạo các phòng, nghành liên quan hỗ trợ giúp đỡ nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm.
          - Hỗ trợ thêm một phần kinh phí để nâng cấp tu sữa các hạng mục CSVC và tổ chức lễ kỷ niệm.
 
 Nơi nhận:                                                       
 - BTV ĐU;                                                                 
 - TT HĐND;
 - CT, PCT UBND;
 - BGH trường TH Thach Ngọc;
 - Các ban nghành liên quan.
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
  Tin tức 24h
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay147
  • Tháng hiện tại30,874
  • Tổng lượt truy cập515,047
ALBUMS ẢNH
VIDEO SỰ KIỆN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây