Kê hoạch tổ 3 Công đoàn Trường Tiểu học Thạch Điền năm học 2015-2016

Thứ bảy - 28/11/2015 13:45
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 3 CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2015 – 2016
 
  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          Tổng số đoàn viên :      9 người;     Số nữ: 9 người.
          Trình độ chuyên môn: Đại học: 9         ; Cao đẳng: 1
 
 

TT Họ và tên Trình độ CM đào tạo Chức vụ
1 D­ương Thi Nga Hương ĐH TH Giáo viên dạy tiếng Anh
2 Võ Thị Thanh ĐH TH Giáo viên- CN lớp 4
3 Phan Thị Nguyệt ĐH TH  Giáo viên- CN lớp 5
4 Hà Thị Minh Phương ĐH TH Giáo viên- CN lớp 5
5 Hoàng Thị Thu Linh ĐH TH Giáo viên- CN lớp 4
6 Trần Thị Thanh Thủy CĐ TH Giáo viên- TTCĐ
7 Lê Thị Thanh Thủy ĐH TH Giáo viên- CN lớp 4
8 Võ Thị Hạnh ĐH TH  Giáo viên- Dạy lớp 4
9 Nguyễn Thị Thủy ĐH TH Giáo viên- TPT Đội
       
1. Những thuận lợi
         - Được sự chỉ đạo cụ thể của công đoàn trường, chi bộ nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn.
          - Các đoàn viên nhiệt tình, đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao trong công việc.
          - Các đoàn viên trong tổ công đoàn biết đùm bọc yêu thương nhau.
          - Các đoàn viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Những khó khăn:
          - Hoàn cảnh gia đình của một số đoàn viên còn khó khăn.
          - Đa số đoàn viên đều ở xa trường nên hạn chế cho các hoạt động thể dục thể thao sau giờ làm việc.
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016:
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
       Căn cứ vào chức năng và tổ chức Công đoàn, căn cứ vào nghị quyết của chi bộ nhà trường, kế hoạch hoạt động của công đoàn ngành, kế hoạch hoạt động của nhà trường, điều kiện thực tế của tổ 3 công đoàn trường Tiểu học Thạch Điền tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
    Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, quy định chuyên môn của ngành, của đơn vị.
    Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia học tập và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục.
2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thực hiện an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan công sở, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong tổ công đoàn, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho các đoàn viên trong tổ công đoàn ; Đẩy mạnh hoạt động Văn nghệ, Thể dục Thể thao
Chỉ tiêu: 100% đoàn viên thực hiện luật an toàn giao thông.
100% đoàn viên có tác phong chuẩn mực.
100% đoàn viên tham gia hoạt động Thể dục thể thao.
30% đoàn viên tham gia hoạt động văn nghệ.
3. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho các đoàn viên. Không ngừng xây dựng đội ngũ đoàn viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành.
Chỉ tiêu: 100% đoàn viên tham gia học tập nâng cao kiến thức.
100% đoàn viên tham gia thao giảng.
100% tổ chuyên môn sinh hoạt, tham gia chuyên đề theo qui định.
4. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền chuyên môn trong sạch, vững mạnh.        
        - Tham gia tốt phong trào xây dựng Đảng, chính quyền.
        - Tổ chức tốt các hoạt động công đoàn góp phần xây dựng tổ công đoàn ngày càng vững mạnh.
5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40 về cuộc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt cuộc vận động hai không, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 
III. NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH, GIẢI PHÁP VÀ CÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Chủ động, tích cực tham mưu thực hiện tốt các văn bản về chế độ chính sách của nhà nước, qui định của ngành có liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo và lao động, tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ quyên góp xã hội, từ thiện để chăm lo tốt hơn đời sống các đoàn viên trong tổ công đoàn.
          - Tìm hiểu, nắm rõ hoàn cảnh cụ thể của đoàn viên công đoàn về sức khỏe, năng lực chuyên môn, hoàn cảnh gia đình để tham mưu với BGH, sắp xếp công việc phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực sẵn có của mỗi đoàn viên để nâng cao hiệu quả công tác.
          - Đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần cho đoàn viên. Tạo điều kiện về mặt thời gian cho đoàn viên được đi khám, chữa bệnh kịp thời.
          - Có quà động viên các cháu nhân ngày quốc tế Thiếu nhi (01/6), ngày tết trung thu (15/8); các cháu đạt học sinh giỏi, đậu đại học, cao đẳng, THCN,....
          - Quan tâm đến đoàn viên nữ, đặc biệt là những đoàn viên nữ nuôi con nhỏ, sức khỏe yếu
          - Động viên 100% đoàn viên thực hiện tốt ATGT, ATVSLĐ, ATVSTP.
          - Phối hợp với hội cha mẹ học sinh tổ chức Tết trung thu cho các em học sinh.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan.
          - Thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn, tổ chức cho đoàn viên được học tập, nghiên cứu các chủ trương chính sách, nghị quyết, chỉ thị, ...của cấp trên. Đặc biệt là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về "Đổi mới toàn diện, căn bản Giáo dục và Đào tạo". Từ đó, giúp đoàn viên hiểu được vai trò, vị trí, trách nhiệm của bản thân mình trước yêu cầu mới về Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; về cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “Dân chủ -  Kỷ cương –  Tình thương – Trách nhiệm”. Mỗi đoàn viên phải tự ý thức, tích cực học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành tốt vai trò của mình trong công tác được giao.
          - Cập nhật những thông tin mang tính thời sự, kịp thời tuyên truyền để đoàn viên nắm bắt, tiếp cận chủ động trong công tác và cuộc sống.
3. Phối hợp với chuyên môn tiếp tục tổ chức có hiệu quả và đi vào chiều sâu các phong trào thi đua và các cuộc vận động xã hội rộng lớn trong cán bộ, giáo viên, đoàn viên lao động. Đặc biệt,  tiếp tục vận động nhà giáo và lao động thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện chữ viết, xây dựng tác phong mẫu mực, tạo chuyển biến thực chất về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn cũng như chất lượng đại trà.
          - Trong nhà trường, các đoàn viên trong tổ công đoàn phải hiểu và làm tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” một cách cụ thể, thiết thực góp phần làm cho bầu không khí trường học thoải mái, tự do, sáng tạo. Song song với cuộc vận động ấy, công đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những chương trình hoạt động cụ thể. Giao cho từng đoàn viên công đoàn trồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh trước khu vực trường. Xây dựng điển hình gương đoàn viên mẫu mực. Động viên đoàn viên sáng tạo bằng phương pháp viết những sáng kiến kinh nghiệm, làm những đồ dùng dạy học có giá trị.        
          - Vận động 100% đoàn viên xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Lấy tiêu chí gia đình văn hóa để làm thước đo trong xếp loại đoàn viên công đoàn.
          - Vận động đoàn viên tham gia tích cực vào việc xây dựng văn hóa khu dân cư để góp phần xây dựng nông thôn mới.
          - Phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng xã hội để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là vận dụng lực lượng phụ huynh, hội cựu giáo chức xã trong việc giáo dục học sinh về đạo đức cũng như văn hóa.
          - Phối hợp với đồng chí y tế học đường và trạm y tế xã tổ chức nói chuyện về Kế hoạch hóa gia đình, về HIV/AIDS để nâng cao hiểu biết cho đoàn viên về căn bệnh thế kỷ này.
          - Phối hợp với chi hội chữ thập đỏ trường học xây dựng phong trào tương thân, tương ái góp phần giải quyết khó khăn cho những học sinh và CBCNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể: Mua quần áo trợ cấp cho học sinh nhân dịp Tết Nguyên Đán; tặng sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay từ đầu năm học, vào dịp trung thu, thăm hỏi học sinh bị ốm đau,....
          - Phối hợp với nhà trường xây dựng tốt các phòng chức năng, đặc biệt là phòng truyền thống (Xây dựng góc Công đoàn phong phú về nội dung, hình ảnh,...).
          - Phối hợp với Đội thiếu niên tổ chức phong trào “Heo đất tiết kiệm” trong đoàn viên công đoàn và đội viên thiếu nhi.
          - Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học (tháng 9) để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua. Nhà trường, CĐ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời GV có thành tích thi đua cao.
          - Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua.
          - Tất cả đoàn viên phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Hai không"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo"; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" để tham gia có hiệu quả.
          - Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.
          - Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.
4. Phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thực hiện an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan công sở, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong mỗi đơn vị, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh; Đẩy mạnh hoạt động Văn nghệ, Thể dục Thể thao tham quan nghỉ dưỡng ở các CĐCS
          - Thường xuyên kiểm tra đoàn viên đội mũ bảo hiểm. Yêu cầu đoàn viên vận động người thân và bà con lối xóm cùng thực hiện.
          - Phối hợp với Đội thiếu niên tổ chức cho đoàn viên và học sinh nghiên cứu các loại biển báo giao thông.
          - Xây dựng tác phong nhà giáo chuẩn mực. Chuẩn mực trong ăn mặc, trong giao tiếp. Cụ thể: Qui định cách ăn mặc khi đến trường cho đoàn viên công đoàn (Không được mặc áo phông, quần bò mài).
- Phối hợp với Đội thành lập đội văn nghệ giáo viên và học sinh để chào mừng nhân các ngày lễ lớn trong năm
- Phát động phong trào chơi cầu lông, chơi bóng chuyền, đi bộ để rèn luyện sức khỏe và giảm sự căng thẳng, mệt mỏi do công việc.
- Tiếp tục góp quỹ để cuối năm tổ chức cho đoàn viên tham quan du lịch.
5. Phối hợp với chuyên môn thực hiện các giải pháp về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phối hợp với chuyên môn tư vấn tiết dạy cho đoàn viên thật cụ thể để nâng cao chất lượng giờ dạy.
          - Động viên đoàn viên khắc phục khó khăn thi đua dạy tốt, coi trọng đổi mới công tác giáo dục, tranh thủ mọi thời cơ để học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn.
          - Phối hợp với chuyên môn tổ chức câu lạc bộ giải Toán, Tiếng Việt mỗi tuần 4 bài/1 môn; câu lạc bộ gia đình văn hóa nhằm tiến tới xây dựng đơn vị trở thành công sở văn minh.
- Phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện về mặt thời gian cho giáo viên ôn tập nâng cao kiến thức để dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện và viết SKKN có chất lượng cao. Tổ chức tốt cho đoàn viên học tập thường xuyên để nâng cao kiến thức.
          Kết luận: Năm học 2015 – 2016,  tổ 3 công đoàn trường Tiểu học Thạch Điền  phấn đấu danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc.  Do vậy, cần sự đoàn kết, đòi hỏi sự phấn đấu liên tục của mỗi đoàn viên trong tổ công đoàn nhằm thực hiện tốt các chương trình hoạt động đã đề ra.
                                     
 
 
                                       
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Trường Tiểu học Thạch Điền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
  Tin tức 24h
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay346
  • Tháng hiện tại18,654
  • Tổng lượt truy cập433,844
ALBUMS ẢNH
VIDEO SỰ KIỆN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây